การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยพืช (Phytoremediation)

จำนวนเล่ม

ลำดับที่ สถานภาพ รายละเอียดชั้นวาง
1. อยู่บนชั้น หมวด 600รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยพืช (Phytoremediation)
ผู้แต่ง(บุคคล) นัยนันทน์ อริยกานนท์
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : Title การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยพืช (Phytoremediation)
100 : Author นัยนันทน์ อริยกานนท์
20 : ISBN 978-974-03-3374-6
260 : Place of publication กรุงเทพฯ
260 : Name of publisher, distributor, etc. -
260 : Year,Date of publication, distribution, etc. 2558
520 : a - Summary, etc. note -
700 : added author- Personal name -
50 : Callno. 3 Author no. 2558
300 : description-pages 198
500 : a - General note จัดซื้อจากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา Big C เพชรบุรี
300 : 3 - Materials specified -
: Publisher Bookstore -
: Price 300.-
22 : a - International Standard Serial Number -
100 : a - Personal name -
100 : a - Personal name -
520 : a - Summary, etc. note -
650 : a - Topical term or geographic name as entry element การจัดการสิ่งแวดล้อม
651 : a - Geographic name -
50 : a - Classification number 628.55
50 : b - Item number น434ก
856 : linked url -

Back to Top