คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

จำนวนเล่ม

ลำดับที่ สถานภาพ รายละเอียดชั้นวาง
1. อยู่บนชั้น หมวด 900
2. อยู่บนชั้น หมวด 900รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ผู้แต่ง(บุคคล) ดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : Title คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
100 : Author ดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์
20 : ISBN 978-616-316-570-1
260 : Place of publication กรุงเทพฯ
260 : Name of publisher, distributor, etc. -
260 : Year,Date of publication, distribution, etc. 2563
520 : a - Summary, etc. note -
700 : added author- Personal name -
50 : Callno. 3 Author no. 2563
300 : description-pages -
500 : a - General note อภินันทนาการจากคุณสุนีย์ ศักดิ์เสือ
300 : 3 - Materials specified -
: Publisher Bookstore -
: Price -
22 : a - International Standard Serial Number -
100 : a - Personal name -
100 : a - Personal name -
520 : a - Summary, etc. note -
650 : a - Topical term or geographic name as entry element อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
651 : a - Geographic name -
50 : a - Classification number 915.93
50 : b - Item number ด534ค
856 : linked url -

Back to Top