อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ที่อยู่ : เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

อีเมลล์ : siep@sirindhornpark.or.th

เบอร์โทรศัพท์ : 032-508-405-10, 032-508-379, 032-508-352, 032-508-396

เบอร์โทรสาร : 032-508-396, 032-508-397, 032-508-411

Facebook : The Sirindhorn International Environmental Park

Back to Top