จดหมายข่าวห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม Issue6

สถานะ E-Book  
อ่าน E-book   Read this book
E-Book นี้สามารถยืมได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มรายการนี้ในชั้นหนังสือรายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ จดหมายข่าวห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม Issue6
ผู้แต่ง(บุคคล) อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : Title จดหมายข่าวห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม Issue6
100 : ผู้แต่ง(บุคคล) อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
856 : Host name จดหมายข่าวห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม Issue6.pdf
902 : ภาพปก zoompage1.jpg
260 : ปีที่พิมพ์ 2556
300 : ลักษณะทางกายภาพ - ความหนา 12
245 : ชื่อเรื่องรอง -
245 : ส่วนแจ้งความรับผิดชอบ อาทิ บรรณาธิการ ผู้แปล ผู้รวบรวม ฯลฯ -
908 : คำสำคัญ, คำค้น (Key word) -
650 : หัวเรื่อง -
250 : ครั้งที่พิมพ์ -
20 : ISBN -
260 : สถานที่พิมพ์ -
260 : สำนักพิมพ์ -
300 : ลักษณะทางกายภาพ - ขนาด -

Back to Top