การใช้พืชทนเค็มเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มชายทะเลใน พื้นที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

สถานะ E-Book  
อ่าน E-book   Read this book
E-Book นี้สามารถยืมได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มรายการนี้ในชั้นหนังสือรายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การใช้พืชทนเค็มเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มชายทะเลใน พื้นที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ผู้แต่ง(บุคคล) อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : Title การใช้พืชทนเค็มเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มชายทะเลใน พื้นที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
100 : ผู้แต่ง(บุคคล) อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
856 : Host name การใช้พืชทนเค็มเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มชายทะเลใน พื้นที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร.pdf
260 : ปีที่พิมพ์ 2556
300 : ลักษณะทางกายภาพ - ความหนา 24
245 : ชื่อเรื่องรอง -
245 : ส่วนแจ้งความรับผิดชอบ อาทิ บรรณาธิการ ผู้แปล ผู้รวบรวม ฯลฯ -
908 : คำสำคัญ, คำค้น (Key word) -
250 : ครั้งที่พิมพ์ -
260 : สำนักพิมพ์ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ

Back to Top