รายงานสรุปผลการศึกษา โครงการศึกษาและสำรวจศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ชุมชนหัวหิน-ชะอำ

สถานะ E-Book  
อ่าน E-book   Read this book
E-Book นี้สามารถยืมได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มรายการนี้ในชั้นหนังสือรายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ รายงานสรุปผลการศึกษา โครงการศึกษาและสำรวจศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ชุมชนหัวหิน-ชะอำ
ผู้แต่ง(บุคคล) มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : Title รายงานสรุปผลการศึกษา โครงการศึกษาและสำรวจศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ชุมชนหัวหิน-ชะอำ
100 : ผู้แต่ง(บุคคล) มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
856 : Host name -
260 : ปีที่พิมพ์ -
300 : ลักษณะทางกายภาพ - ความหนา 33
245 : ชื่อเรื่องรอง -
245 : ส่วนแจ้งความรับผิดชอบ อาทิ บรรณาธิการ ผู้แปล ผู้รวบรวม ฯลฯ -
908 : คำสำคัญ, คำค้น (Key word) -
250 : ครั้งที่พิมพ์ -
260 : สำนักพิมพ์ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ

Back to Top