ศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคน

จำนวนเล่ม

ลำดับที่ สถานภาพ รายละเอียดชั้นวาง
1. อยู่บนชั้น หมวด 100รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ ศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคน
ผู้แต่ง(บุคคล) คิมยุนนา
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : Title ศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคน
100 : Author คิมยุนนา
20 : ISBN 978-616-18-3276-6
260 : Place of publication 245
260 : Name of publisher, distributor, etc. -
260 : Year,Date of publication, distribution, etc. 2563
520 : a - Summary, etc. note -
700 : added author- Personal name -
50 : Callno. 3 Author no. 2563
300 : description-pages -
500 : a - General note จัดซื้อหนังสือจากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
300 : 3 - Materials specified -
: Publisher Bookstore -
: Price 245
22 : a - International Standard Serial Number -
100 : a - Personal name -
100 : a - Personal name -
520 : a - Summary, etc. note -
650 : a - Topical term or geographic name as entry element จิตวิทยาประยุกต์
651 : a - Geographic name -
50 : a - Classification number 155.25
50 : b - Item number ค451ศ
856 : linked url -

Back to Top