กบฏ ร.ศ.130

จำนวนเล่ม

ลำดับที่ สถานภาพ รายละเอียดชั้นวาง
1. อยู่บนชั้น หมวด 900รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ กบฏ ร.ศ.130
ผู้แต่ง(บุคคล) เหรียญ ศรีจันทร์
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : Title กบฏ ร.ศ.130
100 : Author เหรียญ ศรีจันทร์
20 : ISBN 978-616-437-068-5
260 : Place of publication นนทบุรี
260 : Name of publisher, distributor, etc. -
260 : Year,Date of publication, distribution, etc. 2562
520 : a - Summary, etc. note -
700 : added author- Personal name -
50 : Callno. 3 Author no. 2562
300 : description-pages -
500 : a - General note -
300 : 3 - Materials specified -
: Publisher Bookstore -
: Price 350
22 : a - International Standard Serial Number -
100 : a - Personal name -
100 : a - Personal name -
520 : a - Summary, etc. note -
650 : a - Topical term or geographic name as entry element จัดซื้อหนังสือจากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
651 : a - Geographic name -
50 : a - Classification number 959.3073
50 : b - Item number ห728ก
856 : linked url -

Back to Top