คนเก่ง ต้องเก่งคน

จำนวนเล่ม

ลำดับที่ สถานภาพ รายละเอียดชั้นวาง
1. อยู่บนชั้น หมวด 600รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ คนเก่ง ต้องเก่งคน
ผู้แต่ง(บุคคล) เลอห์นเคิน, ซิลเวีย
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : Title คนเก่ง ต้องเก่งคน
100 : Author เลอห์นเคิน, ซิลเวีย
20 : ISBN 978-616-18-2423-5
260 : Place of publication กรุงเทพฯ
260 : Name of publisher, distributor, etc. -
260 : Year,Date of publication, distribution, etc. -
520 : a - Summary, etc. note -
700 : added author- Personal name -
50 : Callno. 3 Author no. 2561
300 : description-pages -
500 : a - General note จัดซื้อหนังสือจากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
300 : 3 - Materials specified -
: Publisher Bookstore -
: Price 315
22 : a - International Standard Serial Number -
100 : a - Personal name -
100 : a - Personal name -
520 : a - Summary, etc. note -
650 : a - Topical term or geographic name as entry element การบริหารงานบุคคล
651 : a - Geographic name -
50 : a - Classification number 658.3
50 : b - Item number ล829ค
856 : linked url -

Back to Top