การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอและรหัสพันธุกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ในการวางแผนการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าและนิติวิทยาศาสตร์ไม้ป่าและสัตว์ป่า

สถานะ E-Book  
อ่าน E-book   Read this book
E-Book นี้สามารถยืมได้   เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มรายการนี้ในชั้นหนังสือรายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอและรหัสพันธุกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ในการวางแผนการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าและนิติวิทยาศาสตร์ไม้ป่าและสัตว์ป่า
ผู้แต่ง(บุคคล) สุจิตรา
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : Title การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอและรหัสพันธุกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ในการวางแผนการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าและนิติวิทยาศาสตร์ไม้ป่าและสัตว์ป่า
100 : ผู้แต่ง(บุคคล) สุจิตรา
856 : Host name -
260 : ปีที่พิมพ์ -
300 : ลักษณะทางกายภาพ - ความหนา 291
245 : ชื่อเรื่องรอง -
245 : ส่วนแจ้งความรับผิดชอบ อาทิ บรรณาธิการ ผู้แปล ผู้รวบรวม ฯลฯ -
908 : คำสำคัญ, คำค้น (Key word) -
250 : ครั้งที่พิมพ์ -
260 : สำนักพิมพ์ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

Back to Top