ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอนที่สุดแห่งความตึ๋งหนืด

จำนวนเล่ม

ลำดับที่ สถานภาพ รายละเอียดชั้นวาง
1. อยู่บนชั้น มุมวรรณกรรมและเยาวชนรายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอนที่สุดแห่งความตึ๋งหนืด
ผู้แต่ง(บุคคล) ลี, บงกี
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : Title ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอนที่สุดแห่งความตึ๋งหนืด
100 : Author ลี, บงกี
20 : ISBN 978-974-582-360-0
260 : Place of publication กรุงเทพฯ
260 : Name of publisher, distributor, etc. -
260 : Year,Date of publication, distribution, etc. 2558
520 : a - Summary, etc. note -
700 : added author- Personal name -
50 : Callno. 3 Author no. -
300 : description-pages -
500 : a - General note อภินันทนาการจากคุณปุณฑริกา สร้อยหลง
300 : 3 - Materials specified -
: Publisher Bookstore -
: Price -
22 : a - International Standard Serial Number -
100 : a - Personal name -
100 : a - Personal name -
520 : a - Summary, etc. note -
650 : a - Topical term or geographic name as entry element การประหยัดและการออม
651 : a - Geographic name -
50 : a - Classification number
50 : b - Item number -
856 : linked url -

Back to Top