การวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพ กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและพื้นที่ต่อเนื่อง

จำนวนเล่ม

ลำดับที่ สถานภาพ รายละเอียดชั้นวาง
1. อยู่บนชั้น หมวด 500
2. อยู่บนชั้น หมวด 500
3. อยู่บนชั้น หมวด 500รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพ กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและพื้นที่ต่อเนื่อง
ผู้แต่ง(บุคคล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : Title การวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพ กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและพื้นที่ต่อเนื่อง
100 : Author สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
20 : ISBN -
260 : Place of publication กรุงเทพฯ
260 : Name of publisher, distributor, etc. -
260 : Year,Date of publication, distribution, etc. 2559
520 : a - Summary, etc. note -
700 : added author- Personal name -
50 : Callno. 3 Author no. 2559
300 : description-pages -
500 : a - General note -
300 : 3 - Materials specified -
: Publisher Bookstore -
: Price -
22 : a - International Standard Serial Number -
100 : a - Personal name -
100 : a - Personal name -
520 : a - Summary, etc. note -
650 : a - Topical term or geographic name as entry element การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
651 : a - Geographic name -
50 : a - Classification number 551.52
50 : b - Item number ส691ก
856 : linked url -

Back to Top