กุ๋งกิ๋งไม่อยากเป็นปอดบวม

จำนวนเล่ม

ลำดับที่ สถานภาพ รายละเอียดชั้นวาง
1. อยู่บนชั้น หมวดวรรณกรรมเยาวชนรายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ กุ๋งกิ๋งไม่อยากเป็นปอดบวม
ผู้แต่ง(บุคคล) มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด
245 : Title กุ๋งกิ๋งไม่อยากเป็นปอดบวม
100 : Author มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
20 : ISBN 978-616-467-397-7
260 : Place of publication กรุงเทพฯ
260 : Name of publisher, distributor, etc. -
260 : Year,Date of publication, distribution, etc. 2564
520 : a - Summary, etc. note -
700 : added author- Personal name -
50 : Callno. 3 Author no. -
300 : description-pages -
500 : a - General note นิทานไทย 2 ภาษา (อังกฤษ - ไทย)
300 : 3 - Materials specified -
: Publisher Bookstore -
: Price 135.-
22 : a - International Standard Serial Number -
100 : a - Personal name -
100 : a - Personal name -
520 : a - Summary, etc. note -
650 : a - Topical term or geographic name as entry element นิทาน
651 : a - Geographic name -
50 : a - Classification number
50 : b - Item number -
856 : linked url -

Back to Top